E. Johansson

Elisabet har ett stort engagemang för alla människors lika värde, vilket involverat henne i en rad internationella projekt. Som verksamhetsledare för ungdomsorganisationen 4H i Halland har Elisabet bland annat utvecklat internationella ungdomsutbyten och det har ökat hennes intresse för barn och ungdomars situation runt om i världen. Genom uppdraget som ekumenisk följeslagare hoppas Elisabet kunna uppmärksamma flyktingars och framför allt barn och ungas situation genom att sprida deras historier till omvärlden, som ett led i att vara med och främja fred i området. Elisabet har en utbildningsbakgrund inom mänskliga rättigheter och har studerat vid Malmö Högskola och universitetet i Dar es-Salaam.

 

Reserapporter av E. Johansson
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page