M. Håkansson

Malgorzata Håkansson har sitt dagliga arbete som jämställdhets- och mångfaldsstrateg i Härnösands kommun. Hon har under sitt yrkesliv arbetat med arbetsmarknads-, integrations- och mångfaldsfrågor. Hon är aktivist i Amnesty och i organisationen Män för jämställdhet.  Efter att ha läst mycket om Israel och Palestina ser hon fram emot möjligheten att se konfliktens vardag på Västbanken och att sprida dessa erfarenheter till andra människor. Hon har en särskild ambition att lära sig mer om kvinnornas situation och deras fredsarbete på båda sidor av konflikten.

Reserapporter av M. Håkansson

”Öga för öga och världen skulle bli blind”

Jag hann inte ens vara rädd. Kanske mer förvånad över att israeliska bosättaren inte bryr sig om att internationella observatörer bevittnar hans beslutsamma körning genom de palestinska åkrarna. Han kör sin fyrhjuling bara någon meter från fåraherden Ahmed, fortsätter mot flockens utkant och sedan passerar oss på mycket nära avstånd. Därefter försvinner han och hans fyrhjuling bakom oss, på väg till den närliggande israeliska bosättningen.

Det vackra i den gråa verkligheten

Jag har inte förväntat mig att prata om dans, kultur och allt det vackra som berikar vardagen, när jag besökte det palestinska flyktinglägret Aida i Betlehem. Men trots trångboddhet och misär hittar jag här både ickevåldsidéer och livsglädje.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page