S.S. Bergstedt

Sara-Stina kommer från Linköping och har studerat statsvetenskap och kinesiska i Lund. Ända sedan tonåren har hon varit intresserad av internationell politik, och har fått erfarenhet av utrikespolitiska frågor och mänskliga rättigheter efter praktik på den svenska representationen vid FN i Genève samt vid Rädda Barnen i Malmö. Till vardags arbetar hon med migration, och hoppas att kunna lära sig mer om migration och tillståndsproblematik till följd av ockupationen som följeslagare i Palestina och Israel. Hon hoppas även kunna bidra till att mänskliga rättigheter respekteras i praktiken och öka sin, och sina läsares förståelse, för hur det är att leva under en konflikt.

Reserapporter av S.S. Bergstedt
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page