Länkar

Ekumeniska följeslagarprogrammets internationella sida
www.eappi.org

Kyrkornas Världsråd
www.wcc-coe.org

Sida
www.sida.se

Svenska organisationer som stöder följeslagarprogrammet

Diakonia
www.diakonia.se

Equmeniakyrkan
www.equmeniakyrkan.se

Individuell Människohjälp (IM)
www.manniskohjalp.se

Justitia et Pax
www.justitiaetpax.se

KFUM
www.kfum.se

Kristna Fredsrörelsen
www.krf.se

Sabeel Sverige
www.sabeelsverige.se/

Sensus studieförbund
www.sensus.se

Socialdemokrater för tro och solidaritet
www.trosolidaritet.se

Studieförbundet Bilda
www.bilda.nu

Svenska kyrkan
www.svenskakyrkan.se

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK)
www.sek-vbd.se

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page