Organisation

Kyrkornas världsråd samordnar programmet från huvudkontoret i Genève och det lokala kontoret i Jerusalem. De länder som sänder följeslagare är: Argentina, Australien, Brasilien, Colombia, Danmark, Ecuador, Filippinierna, Finland, Frankrike, Kanada, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tyskland, Uruguay, USA och Österrike.

Den svenska delen av programmet, Swedish Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel, skickar cirka 20 följeslagare per år. Följeslagarna rekryteras och utbildas i Sverige innan avresan. Den svenska delen av programmet finansieras av Sida-medel.

Sveriges kristna råd organiserar den svenska delen av programmet tillsammans med en styrgrupp. I styrgruppen finns representanter från följande organisationer: Bilda, Diakonia, Equmeniakyrkan, Individuell Människohjälp (IM), Justitia et Pax, KFUM, Kristna fredsrörelsen, Sabeel Skandinavien, Sensus, Socialdemokrater för tro och solidaritet, Svenska kyrkan och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.

Skolbarn och följeslagare

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
  • We would respectfully request protection of all people in order to assist the re-establishment of mutual trust and security for Israelis and Palestinians. Further we would call on all peace-loving people from around the world to come and join us in a manifestation for just peace

    Kyrkoledarna i Jerusalem i ett brev till Kyrkornas Världsråd, 2002