Månadsarkiv: december 2006

En fråga om rädsla

”Antingen föds man rädd för andra människor eller så föds man orädd för andra människor. Jag är inte rädd för människor. Jag är inte rädd i Kina, Afrika, Kanada och jag är inte rädd här. Människor är människor är människor… Men här är människor rädda för varandra.”

O Betlehem du lilla stad hur tyst du ligger där

Första advent närmar sig och jag åker till Betlehem, staden där julevangeliet utspelar sig. Jag ska besöka följeslagargruppen som är placerad i staden för att följa deras arbete i ett dygn. För mig vilar det ett skimmer över staden och namnet Betlehem, som en plats från sagorna. Jag tror inte jag är ensam om att se framför mig en siluett av ett stall, palmer, lite får och herdar, tre vise män och deras kameler under en vackert mörkblå himmel med Betlehems stjärna klart lysande. I denna sagobild har jag bortsett från det faktum att det även på den tiden pågick en ockupation i landet och att ”hela världen” var tvungna att resa till sina härkomststäder, i Josef och Marias fall Betlehem, för att skattskriva sig. Det var nog inte så muntert. Det jag hört om Betlehem idag, i vår tid, är inte heller så muntert. Jag vill se med egna ögon.