Månadsarkiv: juni 2011

Jag vill berätta om Sarah

Jag träffade Sarah första gången när hela vårt Hebron-team var till South Hebron Hills tillsammans med några från föregående team, under våra överlämningsdagar. Vi var på ett kort besök i byn Um al-Kher för att bli introducerade till situationen och arbetet där. Följeslagarna har med sin närvaro försökt att underlätta för byborna som bor granne med bosättningen Karmel. Det är endast en smal grusväg och ett högt staket som skiljer den palestinska byn och den israeliska bosättningen åt. Ibland blir byborna utsatta för angrepp från bosättarna, som kastar stenar på deras tält och skjul eller på deras djur.