Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt

Julkrubba från tidigare års julfirande i Betlehem. Foto: M Johansson

”Julens budskap och julens hälsning utgår från Betlehem. Änglarnas sång var budskapet om frid på vår jord. Instängda bakom murar kommer önskan från Betlehem om rättvisa, frihet och fred.”

Så skrev Birgit, som var ekumenisk följeslagare i Betlehem, i en rapport hem till Sverige inför julen 2019.

”Önskan om rättvisa och fred finns på båda sidor muren.”, konstaterade hon också.

Ett år senare påminns vi återigen om hur julens budskap utgår från Betlehem och att änglasången kommer med ett tröstande budskap för alla som längtar efter rättvisa och fred – på båda sidor muren.

Detta år finns inga följeslagare på plats i Betlehem. Coronapandemin har tillfälligt satt stopp för det. Ekumeniska Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, som drivs av Kyrkornas Världsråd, finns kvar. Men just nu kan inte den del av programmet genomföras som innebär att människor sänds dit för att med sin närvaro bidra med skydd och trygghet.

Vi har fått rapporter om att våldet ökat på Västbanken, särskilt i samband med höstens olivskörd. Vi förstår att följeslagarna behövs och hoppas att de snart skall kunna finnas på våldsutsatta platser, när pandemin avtar.

När vi står framför julkrubban och tänker på den heliga familjen med det nyfödda värnlösa barnet, låt oss då också tänka på dem som idag lever och bor i det Heliga landet. Vi ber en bön om att änglasångens budskap skall nå fram till dem som idag måste leva under ockupation, liksom till dem som kommit till insikten att ingen är fri när några frånkänns sina mänskliga rättigheter.

Från den svenska delen av Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel önskar vi alla en Fridfull Jul och hoppas att 2021 skall erbjuda nya öppningar för fred i det vi kallar det Heliga landet.

Du stjärna över Betlehem,
o, låt ditt milda ljus
få lysa in med hopp och frid
i varje hem och hus!

Foto: M Johansson