Vill du sprida medmänsklighet under konflikt och ockupation? Är du skicklig på att informera och inspirera och vill verka för rättvisa och fred? Då kan du vara rätt person att åka som ekumenisk följeslagare till Palestina och Israel.

Följeslagaren vistas tre månader i Palestina och Israel på någon av programmets placeringar. Över 20 länder runt om i världen sänder följeslagare och man arbetar och bor i internationella team med människor med blandade åldrar och bakgrunder, vilket ställer höga krav på flexibilitet och anpassningsförmåga.

I fält samlar följeslagarna sedan information och skriver rapporter för att i sina hemländer sprida kunskap om vad som händer i området, och för att öka engagemanget för fred och stärka folkrätten. Efter hemkomst genomför följeslagaren ett obligatoriskt informationsarbete, där den sökandes egna nätverk har stor betydelse.

Följeslagaren får en inblick i hur det är att leva under ockupation. Centralt i följeslagaruppdraget är att

  • erbjuda en skyddande närvaro
  • registrera och rapportera människorättskränkningar
  • stödja palestinska och israeliska fredsorganisationer
  • regelbundet berätta om sina upplevelser för människor på hemmaplan och därigenom sprida kunskap om vad som händer i området, för att öka engagemanget för fred och stärka folkrätten

Ett tips är att läsa följeslagarnas rapporter för att få en bättre förståelse av uppdraget.

Vanligtvis rekryterar vi nya följeslagare två gånger per år och alla får en gedigen träning för att vara väl förberedda för uppdraget innan de åker till Palestina och Israel.

Följeslagaren behöver vara:

  •  flexibel och ha god samarbetsförmåga
  •  beredd på hårt arbete
  •  fullt frisk – både fysiskt och psykiskt
  •  öppen för att se saker från olika perspektiv
  •  ha förmåga att representera programmet på ett professionellt sätt

För att bli aktuell som följeslagare måste du vid utresan ha fyllt 25 år. Vi ser gärna äldre sökande och pensionärer, men har en övre åldersgräns på 70 år.

Uppdraget är arvoderat.

Hur går det till?

Jag vill bli följeslagare!

Du har kommit fram till att det här med att bli följeslagare verkligen är något för dig. Under någon av våra rekryteringsomgångar laddar du ner ansökningsformuläret, kontaktar lämpliga referenser och skickar in din ansökan.

Laguttagning

Du är en av dem som väljs ut bland alla sökande och kallas till en rekryteringsdag full med information och intervjuer.

Utbildning

Du är en av dem som klarat gallringen på rekryteringsdagen och erbjudits plats på följeslagarutbildningen. Grattis! Nu följer två utbildningshelger på plats i Stockholm och mellan dem sker utbildningen digitalt. Allt är obligatoriskt. Var beredd på att lägga ner mycket tid. Tidigare bestod utbildningen av en tredagarshelg samt en utbildningsvecka på internat med föreläsningar och workshops från morgon till kväll. Tänk den omfattningen, så blir det ungefär rätt. Tidsramarna för utbildningen har du fått redan i samband med rekryteringen, så förhoppningsvis har du redan prickat in allt i kalendern.

I fält

Äntligen dags att åka! Du bor på någon av placeringarna tillsammans med personer från andra länder. Du finns på plats och lyssnar, stöttar och bidrar med din skyddande närvaro. Du berättar om det du ser och hör – det gäller både rapporter om människorättskränkningar till FN och andra organisationer och rapporter till dina nätverk på hemmaplan, där du beskriver ockupationens konsekvenser för de människor du möter.

Informera för förändring

Hemma igen. Du och de andra svenskarna i din grupp möts för att bearbeta era upplevelser och för att förbereda er för nästa del av följeslagaruppdraget – att berätta om det ni har sett och hört. För att öka kunskapen om ockupationens konsekvenser och väcka eller förstärka engagemanget till förändring.

Ansök till följeslagarprogrammet

Vi rekryterar följeslagare två gånger per år

Nästa rekryteringsomgång öppnar under senvåren 2024. Håll utkik efter exakta datum här och i sociala medier.

Vid frågor mejla foljeslagarprogrammet@skr.org eller ring 08-453 68 00.

Antagningen till kommande grupper i Följeslagarprogrammet görs alltid under förutsättning att finansiering fortsatt erhålls från Följeslagarprogrammets finansiärer.

Vi värnar om dina personuppgifter

Vi vill passa på att tala om för dig vad vi använder dina uppgifter till. Om du har ansökt till programmet har vi samlat in personuppgifter från dig. Det gör vi för att kunna göra ett urvalsarbete bland de som har sökt, baserat på förhandsbestämda kriterier.

För dig som har ansökt och inte gått vidare behåller vi dina uppgifter i ett år från och med rekryteringstillfället, på grund av ditt intresse av att eventuellt ingå avtal med oss. Vi raderar dina personuppgifter på begäran under det året. Vi delar inte din information med någon annan.

För dig som åker ut med Följeslagarprogrammet och skriver på kontrakt med oss: Vi delar din information med Kyrkornas världsråd-EAPPI, som du också skriver kontrakt med. Vi behåller dina uppgifter i tre år. Vi raderar dina personuppgifter på begäran efter avslutat informationsarbete.

Ekumeniska följeslagarprogrammets huvudman i Sverige är Sveriges kristna råd, här kan du läsa om Sveriges kristna råds integritetpolicy.

Gör som Ylle – bli följeslagare!