Här finns tips på material som hjälper dig att lära dig mer – sådant du kan ladda ner eller länkar till organisationer, som har en massa bra information. Här hittar du även material att använda i samband med gudstjänst.

Hinder för fred

Rörelserestriktioner på Västbanken (2013)

Israels ockupation av det palestinska området har inneburit kraftiga begränsningar av palestiniers rörelsefrihet. Rörelserestriktioner såsom muren, vägspärrar och separata vägsystem styr palestiniers möjligheter att bland annat ta sig till arbete, utbildning, sjukvård och jordbruksmark.

Det lidande, frustration och desperation som detta skapar, utgör ett allvarligt hinder för framgångsrika fredsförhandlingar och därmed fred. 16-sidig broschyr.

I väntan på freden

Rapporter från följeslagare i Palestina och Israel (2012)

I boken får vi berättelser från följeslagarnas vardag. Vi får träffa den palestinska socialarbetaren Sarah och vi får en inblick i hur utsatta barnen vid Cordoba-skolan i Hebron är. Vi får också veta hur den israeliska soldaten Yaron och hur ortsbefolkningen i Sderot påverkas av konfliktens följder. 40 sidor.

Med våra egna ögon

Berättelser från följeslagare i Palestina och Israel (2006)

Mellanöstern – en världspolitisk brännpunkt och konflikthärd. Men också vardagliga erfarenheter av hopp, hopplöshet, rädsla och andra mänskliga känslor. I personliga artiklar skildrar följeslagarna sina möten med människors verklighet i Palestina och Israel. 64-sidor.

Klicka vidare

Gudstjänst

Här har vi samlat inspirationsmaterial för gudstjänst och bön kring temat fred och försoning.

Varje år hålls World Week for Peace in Israel and Palestine. Veckan är utlyst av Kyrkornas Världsråd. Inför denna vecka skickar kyrkoledarna i Jerusalem ut en bön för fred.

Mässan Sanningen ska göra er fria är sammanställd av Madeleine Dahl, tidigare följeslagare. I mässan ingår en meditationsvandring kring utställningen Via Dolorosa – en vandring i ockupationens spår. Utställningen går att låna och finns i fem exemplar runt om i Sverige. För mer information och bokning av utställningen, kontakta Madeleine Dahl.

Inför Kyrkornas internationella vecka för fred i Mellanöstern, 2007, tog kyrkoledare i Jerusalem fram en ekumenisk mässa.

Ur djupen ropar vi är ett gudstjänstmaterial utgivet av Sveriges kristna råd kring frågor om rättvisa, miljö, fred och försoning. Nedan hittar du ett förslag på ordning för en fredsgudstjänst. Fler exempel på gudstjänster kring fred och försoning finns i materialet som kan beställas här.

Av biskop Munib Younan, Evangelisk lutherska kyrkan i Jordanien och Det heliga landet och den svenska prästen Susanne Grimheden.

Gud, Du som älskar Din skapelse ovillkorligt.
Vi kommer nu till Dig med vår oro för Mellanöstern.
Främst ber vi för Libanon, Palestina och Israel.
Herre kom med Din Helige Ande,
kom med klokhet och barmhärtighet,
kom med fred och rättvisa, upprättelse och försoning.
Gode Skapare, kom nu när allt ser mörkt och uppgivet ut,
kom med ny styrka och vilja att se varandra som medmänniskor.
Kom med mod att våga bryta ny mark
och få ett slut på våldet och lidandet.
Herre förbarma Dig!

Gud, vi ber för barnen i området, vi ber för utbombade hem
och saknade föräldrar, syskon och vänner.
Vi ber om trygghet och kärlek i en värld av kaos,
vi ber för dem med sömnlöshet, mardrömmar och rädsla.
Gud, kom med Din kärlek och ta särskilt hand om de minsta,
skydda dem och bevara dem från allt ont!
Vi ber för alla föräldrar som inte kan ge sina barn det de behöver.
Vi ber för dem med krossade drömmar
och för dem med brist på mat och vatten.
Herre förbarma Dig!

Gud, vi ber för världens ledare, led dem, Herre, på Dina vägar.
Hjälp dem att se bortom ekonomiska vinster och politisk korrekthet,
låt dem se människorna bakom siffrorna,
de människor som lever mitt i det fruktansvärda kaoset och våldet.
Ge dem som bestämmer barmhärtiga hjärtan
och mod att fatta kloka och rättvisa beslut.
Herre förbarma Dig!

Gud, vi ber för de kristna som lever i området,
hjälp dem att i tider av oro och rädsla hålla fast vid Dig,
och hjälp oss runt omkring att innesluta dem i våra förböner.
Gud, hjälp oss att göra det vi kan här hemma,
ge oss kraft och mod att inte vara tysta
när vi tycker att andra människor blir utsatta för orättvisor och grymhet.
Lär oss att älska vår nästa så som oss själva,
att kunna se bortom hudfärg, ursprung och religionstillhörighet.
Låt oss vara jordens salt och världens ljus.
Herre förbarma Dig!

Lovad vare Du himmelens och jordens Herre
som bär oss alla dagar i outtröttlig kärlek.
Vi lägger konflikten och våra hjärtans böner
i Dina trygga, kärleksfulla händer.
Håll oss alla nära Ditt hjärta, nu och alltid!
I Jesu namn, Amen

(förbön av Sara Bodin, tidigare följeslagare)

”O Gud, som allt sedan Abrahams tid
har lett och välsignat ditt folk,
till dig kommer vi med vår bön.
Tillsammans med kristna i hela världen
och med judar och muslimer
ber vi om fred i hela Mellanöstern.
O Gud, som i Kristus maktlös led döden för världens skull,
var hos alla som nu lider och offras,
och öppna för dem en väg till liv, fred och framtid.
Du håller världen i din hand.
Led och välsigna alla Abrahams barn.
Amen.

(Biskop Jonas Jonson, Strängnäs stift, Svenska kyrkan.)