Bli följeslagare i Palestina och Israel!

Nästa ansökningsomgång är i höst, sista ansökningsdatum är den 4 november för utresa i april och juni 2019.

Vi värnar om dina personuppgifter

En ny personuppgiftslag, GDPR, träder i kraft nu och vi vill passa på att tala om för dig vad vi använder dina uppgifter till. Om du har ansökt till programmet har vi samlat in personuppgifter från dig. Det gör vi för att kunna göra ett urvalsarbete bland de som har sökt, baserat på förhandsbestämda kriterier.

För dig som har ansökt och inte gått vidare behåller vi dina uppgifter i ett år från och med rekryteringstillfället, på grund av ditt intresse av att eventuellt ingå avtal med oss. Vi raderar dina personuppgifter på begäran under det året. Vi delar inte din information med någon annan.

För dig som åker ut med följeslagarprogrammet och skriver på kontrakt med oss: Vi delar din information med EAPPI som du också skriver kontrakt med. Vi behåller dina uppgifter i tre år på grund av uppdragets tid, och för att öppna upp för möjligheten att fråga efter den kompetens vi har varit med och bidragit till. Vi raderar dina personuppgifter på begäran efter avslutat informationsarbete.

Ekumeniska följeslagarprogrammets huvudman i Sverige är Sveriges kristna råd, här kan du läsa om Sveriges kristna råds integritetpolicy.

Om EAPPI och uppdraget

EAPPI, Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, startades av Kyrkornas Världsråd år 2002 som en respons på en förfrågan från lokala kyrkoledare i Jerusalem om internationell närvaro i konflikten.

Följeslagare reser från hela världen till Israel och Palestina med syfte att genom sin ickevåldsliga närvaro vidga handlingsutrymmet för utsatta grupper och ge hopp och stöd åt människor som verkar för fred och försoning. Från Sverige har över 300 följeslagare sänts ut sedan programmets start.

Som följeslagare vistas man under tre månader i Israel och Palestina på någon av programmets sju placeringar som arvoderad frivillig. På plats arbetar och bor man i internationella team med människor med blandade åldrar och bakgrunder, vilket ställer höga krav på flexibilitet och anpassningsförmåga.

Inför uppdraget utbildas och tränas följeslagarna i Sverige och i Jerusalem, utbildningen är obligatorisk. I fält samlar följeslagarna sedan information och skriver rapporter för att i sina hemländer sprida kunskap om vad som händer i området, och för att öka engagemanget för fred och stärka folkrätten.

Efter hemkomst genomför följeslagaren ett obligatoriskt informationsarbete, där den sökandes egna nätverk har stor betydelse.

Nästa rekryteringen sker i november-december och utbildningen sker i mars 2019. Två grupper reser ut, den ena i april och den andra i juni 2019.

Rekryteringsdagen och utbildningen är obligatoriska för den som ska resa ut.

Vid frågor ring 08-453 68 00. Mer information om programmet finns också på den internationella hemsidan: www.eappi.org

Antagningen till kommande grupper i Följeslagarprogrammet görs alltid under förutsättning att finansiering fortsatt erhålls från följeslagarprogrammets finansiärer.

I närheten av byn Shib al-Butum. Foto: Stian Larsen

Om följeslagaruppdraget

Läs svaret på ett antal vanliga frågor. Följ också våra följeslagare på Twitter och Instagram.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev


    Förnamn:

    Efternamn:

    E-post:

    Dina uppgifter används för att skicka dig nyhetsbrevet. Vi kommer aldrig att dela din information med någon annan och du kan närsomhelst avanmäla dig.