Bli följeslagare i Palestina och Israel!

Vill du sprida medmänsklighet under konflikt och ockupation? Är du skicklig på att informera och inspirera, och vill verka för rättvisa och fred? Sök till Följeslagarprogrammet nu! Sista ansökningsdatum är nu den 29e april med utresa för två grupper, en i november 2018 och en i januari 2019. Ladda ner Ansökningsblanketten och fyll i, be två referenser att fylla i referensblanketten på det språk som passar dem (engelska) (svenska), skicka allt till ansokan@skr.org

EAPPI, Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, startades av Kyrkornas Världsråd år 2002 som en respons på en förfrågan från lokala kyrkoledare i Jerusalem om internationell närvaro i konflikten.

Följeslagare reser från hela världen till Israel och Palestina med syfte att genom sin ickevåldsliga närvaro vidga handlingsutrymmet för utsatta grupper och ge hopp och stöd åt människor som verkar för fred och försoning. Från Sverige har över 300 följeslagare sänts ut sedan programmets start.

Som följeslagare vistas man under tre månader i Israel och Palestina på någon av programmets sju placeringar som arvoderad frivillig. På plats arbetar och bor man i internationella team med människor med blandade åldrar och bakgrunder, vilket ställer höga krav på flexibilitet och anpassningsförmåga.

Inför uppdraget utbildas och tränas följeslagarna i Sverige och i Jerusalem, utbildningen är obligatorisk. I fält samlar följeslagarna sedan information och skriver rapporter för att i sina hemländer sprida kunskap om vad som händer i området, och för att öka engagemanget för fred och stärka folkrätten.

Efter hemkomst genomför följeslagaren ett obligatoriskt informationsarbete, där den sökandes egna nätverk har stor betydelse.

Sista ansökningsdatum för denna omgång är den 29 april. Rekryteringen sker i slutet av maj och utbildningen i oktober. Två grupper reser ut, den ena i november och den andra i januari 2019.

Rekryteringsdagarna kommer att äga rum den 28-29 maj. Du kallas till en av dagarna och det är heldag 9-16 på vårt kansli i Alvik. För de som sedan antas är det utbildningar 12-14 oktober samt 22-27 oktober. Rekryteringsdagen och utbildningen är obligatoriska för den som ska resa ut.

Vid frågor ring 08-453 68 00. Mer information om programmet finns också på den internationella hemsidan: www.eappi.org

Antagningen till kommande grupper i Följeslagarprogrammet görs alltid under förutsättning att finansiering fortsatt erhålls från följeslagarprogrammets finansiärer.

I närheten av byn Shib al-Butum. Foto: Stian Larsen

Om följeslagaruppdraget

Läs svaret på ett antal vanliga frågor. Följ också våra följeslagare på Twitter och Instagram.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev


    Förnamn:

    Efternamn:

    E-post: