Amanda Almström

Amanda Almström har en civilekonomexamen med specialisering inom nationalekonomi från Linköpings universitet. Hon har ett stort intresse för språk och för internationellt utvecklingssamarbete och har tidigare arbetat, praktiserat och studerat på fyra olika kontinenter. Nyligen praktiserade Amanda vid en palestinsk ungdomsorganisation i Hebron på Västbanken, och hon hoppas att hon under sin tid som följeslagare få nya perspektiv och fördjupad förståelse för konflikten.

Reserapporter av Amanda Almström

Beduinkvinnans berättelse

Vi ekumeniska följeslagare får sällan höra kvinnornas berättelser. Finns det ingen kvinnlig följeslagare som talar arabiska får vi mestadels förlita oss till vår chaufför som tolk. Han är man och beduinkvinnor visar sig sällan för män utanför sin familj. Idag har vi fått särskilt tillstånd att ha med oss en kvinnlig tolk. För första gången ska vi på riktigt få höra kvinnornas berättelser.

Militarisering i Det heliga landet

Den militära närvaron är stark på båda sidor om dengröna linjen. I både det palestinska och i det israeliska samhället formar vapen, soldater, militäranläggningar, fordon och symboler vardagen för människorna. Symboliken används för att skapa normer och forma beteenden hos invånarna i Det heliga landet.

Att arbeta i en bosättning

De israeliska jordbruksbosättningarna syns vidsträckta i Jordandalen. Frodiga och gröna sticker de ut i det annars karga landskapet. Hög arbetslöshet och dålig ekonomi får många palestinier att söka arbete i de israeliska bosättningarna , där arbetsrätt är frånvarande och osäkerheten stor.

Tankar från en kyrkbänk

Efter regn kommer solsken, brukar vi säga hemma i Sverige. Här sägs att med regn kommer husrivningar.

Tvångsförflyttning av beduiner

De första som möter oss är barnen. Pojkar och flickor kommer springande, alla är nyfikna på vilka vi är. Det är andra gången ett team från Ekumeniska följeslagarprogrammet besöker Ras ’Ein al ’Auja, ett beduinsamhälle några kilometer nordväst om Jeriko.