Andrea Bodekull

Andrea Bodekull kommer ursprungligen från Malmö men har bott i Stockholm sedan 1977. Hon har en teaterbakgrund med en dramapedagogutbildning i botten och har arbetat på Dramaten som regiassistent. Sedan många år tillbaka är hon anställd på Amnesty Internationals svenska sekretariat. Andrea har också varit volontär i Bolivia under åren 1987-1989 och 2003-2005.

Reserapporter av Andrea Bodekull

Semester hela året runt i Israel?

Vilken är avsikten med ditt besök? Hur länge ska du vara här? Reser du ensam? Hur många är ni? Frågorna smattrar från den bistra kvinnan i passkontrollen på Ben Gurionflygplatsen i Tel Aviv.