Angela Collin

Angela har en teol. kand. från Örebro Missionsskola. Hon har under de senaste fem åren arbetat som studentpastor på Örebro universitet och är sedan i augusti 2014 även pastor i Brickebergskyrkan, Evangeliska frikyrkan, på samma ort. Sedan 2001 har hon genom bland annat Kristna fredsrörelsen engagerat sig i freds- och rättvisefrågor och undervisar om detta främst bland studenter och i församlingsarbetet. Fredsarbetet har även tagit sig uttryck i arrangemang av tre fredsvandringar mellan Örebro och Karlskoga. Angela kom i kontakt med följeslagarprogrammet för tio år sedan och har nu fått möjlighet att delta då hennes båda barn precis har tagit studenten.

Reserapporter av Angela Collin

Varför ler du mot en soldat?

Tiden i Hebron har gått mot sitt slut. Men bara för mig. Kvar finns människorna som bor och lever sina dagliga liv där. Tre månader kan tyckas vara mycket men när det närmar sig avbrott och summering inser jag att det finns alldeles för mycket jag fortfarande inte förstår eller har hunnit ta in. En av våra uppgifter som följeslagare för Ekumeniska följeslagarprogrammet är att uppleva ockupationen tillsammans med palestinierna på plats. Vi kommer aldrig i närheten.

Att bryta tystnaden

Första gången jag mötte Breaking the Silence, en grupp av israeliska soldater som efter tjänstgöring ville berätta vad de sett, var för tio år sedan. Den gången var det i Sverige och jag var glad över att få vara deras chaufför.

Att vara butiksägare i Hebron

För inte alltför många år sedan blomstrande handeln i gamla stan i Hebron. Idag kommer få turister och de som kommer är ofta inte beredda att handla. Den israeliska ockupationen av Västbanken stjäl all uppmärksamhet och kvar blir en känsla av olust hos såväl kunder som handlare.

Klockan tre på morgonen

Under den tid jag är i Israel och Palestina besöker jag regelbundet vägspärren i Tarqumiya. Här passerar mellan 5 000 och 8 000 palestinska arbetare varje söndagmorgon för att ta sig till arbetet i Israel.

”Jag är inte socialarbetare”

En av våra viktigaste uppgifter här i Hebron är att följa några av alla Hebrons barn till skolan. Söndag till torsdag står vi på strategiska platser för att ha uppsikt över vad som händer på deras väg. Tillsammans med andra frivilligorganisationer delar vi upp de värst utsatta skolorna mellan oss, för att säkra barnens rätt till utbildning. Oftast närvarar vi vid Cordobaskolan.