Anna Hellstrand

Anna Hellstrand är uppväxt i Linköping men är numera Kalmarbo. Hon har läst freds- och konfliktstudier och mänskliga rättigheter och har arbetat inom svenska Röda Korset med att bevaka flyktingars rättigheter i Sverige.

Hon har även varit engagerad i frivilligt arbete för kvinnors rättigheter och fredsarbete. Hon har ett politiskt intresse av att främja icke-våld, nedrustning och lika rättigheter och möjligheter för alla människor. Efter att ha läst mycket om Israel och Palestina ser hon fram emot att även få praktisk erfarenhet av och kunskap om konflikten. Hon har en särskild ambition att lära mer om kvinnors situation och fredsarbete på båda sidor av konflikten.

Reserapporter av Anna Hellstrand

Turister mot ockupationen

Hebron är en av de äldsta och längst bebodda platserna på jorden. Det är en historiskt-religiöst viktigt plats för troende judar, kristna och muslimer eftersom dess grundare, Abraham, tros vila här.