Anna-Sara

Anna-Sara fick höra om följeslagarprogramet genom studieförbundet Bilda, där hon jobbar som konsulent. Efter att ha fått träffa en tidigare följeslagare blev bilden ännu tydligare av skillnaden man kan göra, endast genom att finnas på plats och genom sin närvaro minska risken för konflikter. Att finnas där för att vara en röst för de som inte får sin röst hörd och att få bidra med solidaritet och en tro på att fred är möjligt, att få en möjlighet att skänka hopp och tro det är värt allt. 

Anna-Sara har studerat fred och konfliktlösning samt internationella relationer. Hon har även arbetat som pastor. 

 

Reserapporter av Anna-Sara

Att se med andra ögon

Utanför väntar taxin för att ta mig till mitt första möte med Combatants för Peace, i Beit Jala. När jag stiger in i möteslokalen möts jag av en bubblande energi, palestinier och israeler är samlade för ett genrep inför dagens teater. Teater är en av metoderna som Combatants for Peace använder sig av för att dela sin historia och för att förmedla budskapet om styrkan i enighet emellan folken och vikten av ickevåld för att få ett slut på den barriär som ockupationen skapar emellan människor.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page