Annelie

Annelie har de senaste 4 åren arbetat med flyktingar, både kommunalt, statligt och inom ideell sektor. I nuläget arbetar hon som integrationssamordnare på en ideell organisation där hon bland annat samordnar en verksamhet som riktar sig till barn med psykisk ohälsa till följd av krig och flykt.

Hon har en politisk kandidatexamen i statsvetenskap och en examen i socialpsykologi. Hon har även studerat mänskliga rättigheter och ser Följeslagarprogrammet som en möjlighet att praktisera sina kunskaper i mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, samt att genom sin preventiva närvaro hjälpa människor som lever under ockupationen. Annelie har genom sina tidigare erfarenheter i området fått ett ökat intresse av att engagera sig och lära sig mer om konflikten och öka kunskapen om situationen för människor hemma i Sverige.      

Reserapporter av Annelie

”Ser ni vad som sker här? De behandlar oss som djur”

Klockan är 05.00 och jag befinner mig vid Qalandiya checkpoint. Det är den första fredagen under den muslimska fastemånaden Ramadan och palestinier från Västbanken köar redan för att ta sig igenom den militära vägspärren för att åka till Jerusalem för fredagsbönen i al-Aqsa-moskén, den tredje heligaste platsen för muslimer världen över.

”De har raserat mitt hjärta och min dröm”

För många palestinier är hotet om husrivning vardag. Många familjer lever i en ständig ovisshet om när de ska få en rivningsorder och när den i så fall ska genomföras. Men befolkningen lever vidare och kämpar för att få leva ett fritt liv. Ett liv där de kan gå till arbetet, umgås med sina familjer, utbilda sig och ge barnen en bra framtid, utan oro för att ockupationen än en gång ska styra över deras liv.