Birgitta Rubenson

Birgitta Rubenson kommer från Strängnäs. Hon är docent i internationell hälsa på Karolinska institutet med inriktning på barns hälsa och rättigheter. Hon har lång erfarenhet av internationellt hälsoarbete i såväl Afrika och Asien, liksom från Kyrkornas Världsråds medicinska avdelning. Birgitta är engagerad i Strängnäs domkyrkoförsamling.

Reserapporter av Birgitta Rubenson

Rätt till bästa uppnåeliga hälsa

På en sekund förändras livet. Jag var ute i Umm al-Ahmad med fåren och herdarna. En liten sten rullade undan under min sko och jag föll handlöst på höften. Det visade sig snart att jag inte kunde stödja på benet. Något var så illa skadat att det inte gick.

Rätt till ett värdigt liv

Jag åker ut till Susyia för att få höra Nasser och hans pappa berätta. Dagens Susyia består av fyra områden där cirka 400 personer bor i tält eller grottor – alla inom synhåll från varandra. Där finns en grundskola och en liten lokal för det mobila sjukvårdsteamet som kommer varje vecka. Familjernas livsmiljö präglas av provisorier.

En tillräcklig levnadsstandard

Vi besöker den lilla byn Saadet Tha’lah som ligger inklämd i dalen mellan de två stora bosättningarna Ma’on och Karmel. Vägen ner till byn är i lika dåligt skick som de flesta palestinska vägarna på Västbanken. I byn tas vi emot av Abu Ahmed och hans söner. De lever ett liv på marginalen för vad som är möjligt. För drygt ett år sedan kom israeliska armén och förstörde vattencisterner och boskapsskjul eftersom de var byggda utan bygglov. Israeliska myndigheter utfärdade också rivningsorder på deras solpaneler och ytterligare vattencisterner och bostäder.

Rätten till rättigheter

”Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.” [1]

Rätt till egendom

Det är sen eftermiddag min första vecka i Yatta. Det är torrt, varmt och dammigt och vi har varit ute och besökt olika delar av EAPPI-teamets arbetsområde i södra Hebrons högland. Strax före infarten till den stora bosättningen Karmel går det en liten halvfärdig väg in till vänster, ojämn och smal. Vi är på väg till Sheijk Suleiman i Um al Kheer. Han är en av åldermännen i byn Um al Kheer och var med om flytten från Negev efter Israels självständighetsförklaring 1948.