Björn Moback

Björn Moback bor i Göteborg och har en fil.mag. i humaniora. Han har arbetat som utlandslektor, lärare och fotograf. Björn har dessutom skrivit för bland annat Göteborgsposten, Arbetet och Judisk Krönika, samt publicerat böckerna: ”Från skolupprop till skoluppror”, ”Livet är ingen banalitet” och ”Vilnius – Förlorat Jerusalem”.

Reserapporter av Björn Moback

Zakaria Abu Araam blev 17 år

— För en stund sedan begravdes Zakaria Abu Araam här i Yatta i det ockuperade Palestina.