Boel Facks

Boel Facks bor numera i Varberg, men började sin skolgång i Argentina. Så småningom utbildning och arbete som sjuksköterska och vårdlärare i Stockholm. Hon var utsänd av Svenska kyrkans mission till Etiopien tillsammans med make och tre barn på 80-talet. Arbetade i Addis Abebas församlingar med hälso- och sjukvård för de allra mest behövande barnen och familjerna. Boel är nyligen pensionerad efter elva år som diakon i Himledalens församling. Ett stort intresse hos henne är att arbeta med drama och diktläsning.

Reserapporter av Boel Facks