Daniel Nyström

Daniel Nyström kommer ursprungligen från Stockholm men har under de senaste åren studerat i Umeå där han läser Masterprogrammet i Krishantering och Fredsbyggande. Han har ett starkt intresse för internationella frågor och under utbildningen har detta fokuserat mycket kring flyktingfrågor. Han uppskattar att resa och lära känna nya människor och har därför bott i både Etiopien och Bangladesh. Under tiden i Israel och Palestina ser han fram emot intressanta möten med människor.

Reserapporter av Daniel Nyström