Debora

Debora är en vatteningenjör från Göteborg med stort intresse kring frågor kopplat till miljö, samhälle, konflikter och världen i stort. Hennes största engagemang är dock vattenfrågan, då tillgången till vatten är en så grundläggande del av ett värdigt liv.

Debora valde att söka till Följeslagarprogrammet då hon ser ett starkt samband mellan konflikten och kampen om tillgången till territorium, naturresurser och vatten. Hon hoppas att hon, genom sin annorlunda ingång, skall kunna belysa dessa samband djupare. Att arbete kring fred och konflikter sker med hjälp av mångfald med folk från många olika branscher tycker Debora är viktigt för att kunna skapa förståelse.

 Debora har en civilingenjörsexamen inom väg- och vatten från Chalmers och jobbar till vardags som konsult med frågor kopplat till vattenrening. 

 

 

Reserapporter av Debora

Bostad efter etnicitet

Gwinwa är en ung kvinna från Nasaret med många tankar och stora drömmar kring hur hon vill leva sitt liv som en självständig, kristen israelisk kvinna. Hon har ett instagram-konto där hon lägger upp feministiska budskap och hon drömmer om att flytta till Italien. Dock är situationen för henne och andra från den arabiska minoritetsbefolkningen med israeliskt medborgarskap ofta komplicerad på många sätt. Bland annat finns det många platser i Israel där araber enligt lag inte kan bosätta sig, även om de är israeliska medborgare.

När vatten är olagligt

– Det är helt omöjligt för oss att få vattnet, hur mycket vi än betalar! Ge oss ett pris så betalar vi! Men även om vi vill betala så kan vi inte få vattnet. Hur kan det vara olagligt att ha vatten? Alla behöver ju vatten för att kunna leva.