Elin

Elin har examen i statskunskap och har länge haft ett intresse för internationell politik och utveckling. För tillfället arbetar hon med planering och administration av val på en kommun norr om Stockholm. Elin har en bakgrund inom Svenska kyrkan och har tidigare varit praktikant för Stockholms stift i Tanzania. Genom att vara följeslagare hoppas Elin kunna bidra till att dämpa våldet på plats, förmedla hur livet är för palestinier i Bethlehem och berätta om arbetet för fred bland israeler och palestinier. Hon vill framförallt lyfta palestinska kvinnors perspektiv

Reserapporter av Elin

Att stanna kvar

En stor del av det palestinska motståndet mot ockupationen är “sumud”, vilket helt enkelt betyder att stanna kvar. Att vara kvar i landet, stanna kvar på sin mark och inte ge sig. Men på det till stor del Israelkontrollerade Västbanken innebär det ofta stora utmaningar. Vi träffade Abu Ahmed och hörde om hans kamp för att kunna stanna kvar på sin mark trots långdragna domstolsprocesser för att bevisa äganderätt, strikta regler för att få bygga och olagliga israeliska utposter.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page