Elinor Ahlqvist

Elinor Ahlqvist är uppvuxen i Stockholm men har bott, arbetat och studerat i Göteborg sedan 2006. Hon har en kandidatexamen i journalistik och har tidigare studerat genus och mänskliga rättigheter på folkhögskola. Det senaste året har hon bott i Jordanien för att läsa arabiska. Elinor har jobbat som allt från redigerare till bilmontör och personlig assistent. Hon har en bakgrund inom organisationer och nätverk som arbetar med ickevåld, asylrätt och jämställdhet.

Reserapporter av Elinor Ahlqvist

De som fastnar i vardagens väntan

I en timme och femton minuter har vi väntat på att grinden ska öppna. Klockan är åtta när jag, min kollega, närmare tvåhundra får och ett femtontal bönder äntligen ser soldaterna.

Mänsklighet under ockupation

Ibland är de simplaste svaren de riktiga. Jag funderar på de goda historierna, de som motsäger våld, ilska och vedergällning. Kan det vara så simpelt att det bästa sättet att kämpa mot hat är med kärlek?

Hon står utan enkla svar

På alla sidor om muren och storpolitiken hamnar människor i kläm. Nomika Zion, från den israeliska staden Sderot nära Gazaremsan, är en av många israeler som kämpar för en fredlig lösning av konflikten. Hon har kallats förrädare av sina egna landsmän men ser själv offer på alla fronter.

Fängslade utan rättegång

De kommer som vanligt mitt i natten. Den här gången tvingar sig 20 soldater in i huset, tio militärjeepar väntar utanför. Han som de ska gripa har hunnit bli myndig sedan förra gången.

När grannarna stjäl din mark

Bönderna i byn Jayyous är extremt påverkade av den kontroversiella mur som ringlar sig runt byn och skär av dess marker. Abu Azzam är en av de mest talföra bönderna och kämpar för att muren en dag ska falla. Och för att få behålla sin mark.