E. Enning

Elisabeth är utbildad vårdlärare men har också studerat historia i Uppsala och Stockholm. Hon arbetar idag som socialpedagog på en skola med elever från sju till tolv år. Tidigare har han arbetat som lärare i SO-ämnena med nykomna ungdomar till Sverige i åldrarna 16-20. För Elisabeth är frågor som rör mänskliga rättigheter, rättvisa och migration viktiga. Hon ser framemot möten med människor och få vara ge en röst år dem som lider under ockupationen. Elisabeth är framför allt intresserad av hur ockupationen påverkar hälsoarbetet samt sjukvården samt hur barnen och ungdomarnas vardag är och hur de ser på framtiden.

Reserapporter av E. Enning

Rätten till hälsovård

Min tredje reserapport kommer handla om hälsoorganisationen Palestinian Medical Relief Society:s (PMRS) mobila hälsoteam och vilka problem de möter när de ska åka igenom en militär vägspärr till sömzonen. Jag ska få slå följe med hälsoteamet under en dag och få se hur de arbetar.

En tidig morgon vid en jordbruksgrind

Det är tidigt på morgonen och vi är på väg till en jordbruksgrind som ligger norr om Tulkarem på norra Västbanken, det är en av de fjorton jordbruksgrindar [1] som vi kontinuerligt besöker. Klockan är fem på morgonen och det är inte helt ljust ute men till skillnad från den tidigare gruppen följeslagare, som var här februari, mars och april, så har vi en varm och behaglig luft när vi väl kommer ut.

Livet i en by under ockupation

På dagen ser den palestinska byn Azzun ut som vilken annan liten by som helst i Mellanöstern. Full med liv och rörelse med bagerier, affärer, glada barn och tutande bilar. Men ibland när natten kommer ändrar sig livet i staden när tystnaden bryts av israelisk militär som kommer för att visa sin närvaro och ibland gripa vuxna och barn.