Erika Aldenberg

Erika Aldenberg har en magisterexamen i statsvetenskap från Försvarshögskolan och är verksam som frilansfotograf- och skribent. Hon har tidigare arbetat med politisk kommunikation med tyngdpunkt på utrikes- och utvecklingsfrågor. Erika vistas ofta i Turkiet som hon ser som sitt andra land. Intresset för Mellanöstern har vuxit fram genom studier, tidigare arbeten och frekventa resor. Genom följeslagarprogrammet hoppas hon kunna använda sina olika erfarenheter och intressen till att stödja det lokala fredsarbetet och väcka omvärldens intresse för människors vardag under ockupation.

Reserapporter av Erika Aldenberg

Gränser och begränsningar

Det finns flera hundra militära vägspärrar på Västbanken. De utgör dagliga hinder för palestiniers möjlighet att röra sig fritt. En del vägspärrar utgör gränslinjen mellan Västbanken och Israel medan de flesta skiljer palestinier från andra palestinier. Detta trots att Osloavtalet stipulerar att israeliska säkerhetsrestriktioner inte får inverka negativt på palestiniers sociala och ekonomiska liv.

Att lära palestinier en läxa

”Vårt uppdrag var tydligt. Att göra vår närvaro kännbar. Att få dem att känna rädsla hela tiden – twenty-four-seven. På Västbanken och Gaza handlar det om att tvinga på palestinier israelisk militär lagstiftning. Att lära dem en läxa.”

De river vårt hus!

Tre månader tidigare hade de väckts av israeliska soldater och oljudet från maskiner som kommit för att riva halva deras hus. Denna morgon väcktes de återigen av samma oljud. Men den här gången fick deras hus vara i fred. Det var deras grannes hus som skulle rivas.

Mörk framtid för kristna palestinier

”Om de vill ha vår mark så tar de den. Och muren de har byggt separerar vänner, familjer, land och våra företag. Det är som ett fängelse. Vi kan inte röra oss. Bara två gånger om året, under jul och påsk.”

Kan påven rädda beduinerna?

Beduinstammen Jahalin hotas av tvångsförflyttning då deras samhälle anses vara i vägen för Israels planer på att knyta ihop en israelisk bosättning på Västbanken med Jerusalem. Om planen genomdrivs kommer inte bara beduinstammen att flyttas. Västbanken kommer att delas i två olika delar, vilket kan innebära slutet för en tvåstatslösning.