Erika Charpentier

Erika Charpentier har en magisterexamen i freds- och konfliktkunskap från Uppsala universitet. Hon har tidigare utlandserfarenhet från Sydafrika, Namibia, Swaziland och Zambia, där hon har studerat rättvis handel och arbetat med utvecklingsfrågor. Erika har under lång tid varit engagerad i freds- och utvecklingsfrågor, framförallt inom Röda Korsets ungdomsförbund. På fritiden tycker Erika om att umgås med familj och vänner, läsa och att engagera sig i ideella förtroendeuppdrag.

Reserapporter av Erika Charpentier

Striden om marken

En följeslagarkollega och jag besökte nyligen ett jordstycke i ett området som är inklämt mellan ett flertal bosättningar. Jorden tillhör det palestinska syskonparet Fatima och Jamal som tidigare hade vinrankor där. Numera är dock denna lilla jordplätt scenen för en intensiv kontrovers mellan jordägarna och några bosättare i området.

Lång väntan vid Checkpoint 300

- Exercise, yes! säger en man till mig i förbifarten. Han kommer småspringandes genom vägspärren för att komma långt fram i kön till metalldetektorerna. Klockan är 5.50 och jag står vid metalldetektorerna i Checkpoint 300 i Betlehem för att övervaka och rapportera om vad som sker.