Erika Samuelsson

Erika Samuelsson är uppvuxen i Månstad i Västergötland. Hon har en kandidat i mänskliga rättigheter och demokrati från Teologiska högskolan i Stockholm och håller just nu på att slutföra sin juristexamen inriktad mot folkrätt. Som kristen är det, enligt Erika, en naturlig konsekvens att stå upp för allas lika värde och att verka i solidaritet med utsatta och marginaliserade. De senaste åren har hon arbetat som juridisk rådgivare på en av Stockholms stadsmissions verksamheter. Hennes hjärtefrågor är kvinnors- och asylsökandes rättigheter.

Reserapporter av Erika Samuelsson

Historien om Nisrin

- Jag hoppas att mina barn ska kunna bo här. Kunna leva utan hot om förflyttning och utan hot om rivningar. River de skolan finns det inget som hindrar att de också river våra tält. Alla föräldrar vill sina barn det bästa. Att de ska leva i säkerhet och trygghet. Det är allt jag vill.