Görel Råsmark

Görel Råsmark har sitt dagliga arbete som fysioterapeut inom barn- och ungdomshabiliteringen i Oskarshamn. Intresset för habilitering har lett henne till forskning omkring kroppens betydelse i professionella relationer men också till konkreta insatser för människor med funktionsnedsättningar i utvecklingssamarbete, genom Individuell Människohjälp och Svenska Kväkarhjälpen. En djup övertygelse om ickevåldet som metod och livshållning, om jämlikhet och om att det finns vägar till fred, är grunden för hennes önskan att vara följeslagare.

Reserapporter av Görel Råsmark

Sumud

Sumud är ståndaktighet. Att aldrig överge landet och att aktivt och uthålligt sträva efter värdighet, rättvisa och fred.

Vatten och salt – om att överleva

Jag stöter på den där affischen nu och då; den som visar ett gult galler mot en kolsvart blank bakgrund. Två händer greppar om det där gallret. Och intill står texten vatten och salt, skriven på arabiska och engelska. Det är allt.

En skola för alla

- det vill säga, alla som kan ta sig dit. Som inte har större behov än skolan kan ta hand om. Och som vågar.

Tag hand om träden!

Adel Fanoun var bara en pojke när han fick följa med sin far för att planera olivträd hemma i an-Nachla. Det är en ansvarsfull uppgift.

Muren genom hjärtat

Det går en mur rakt genom Betlehem. Den stänger av gator, lämnar olivträd utan skördande händer, skiljer familjer från varandra och går rakt igenom människors hjärtan.