Gunilla Fallqvist

Gunilla Fallqvist kommer från Stockholm och är 26 år gammal. Hon har en kandidat i Internationell kris- och konflikthantering och har påbörjat en master i krishantering och fredsbyggande. Tidigare har Gunilla haft ett starkt engagemang i Röda Korsets Ungdomsförbund i Sollefteå och Umeå samt i Utrikespolitiska föreningen i Umeå, där hon bland annat arbetat som simlärare och med läxläsning samt kassör. Gunilla har ett starkt intresse för olika kulturer och språk. Mellanöstern och nu därmed Israel och Palestina har en diversifierad kultur som hon hoppas få se ett par ljusglimtar av under tiden som följeslagare.

Reserapporter av Gunilla Fallqvist