Gunnar Stenbäck

Gunnar Stenbäck är från Långås utanför Falkenberg, där han bor tillsammans med sin hustru. Han har varit präst i Svenska Kyrkan sedan 1969 bland annat som sjukhuspräst i Halmstad och som kyrkoherde i Torslanda i Göteborg och i Morup i Halland, men är nu pensionär. Han har tidigare aldrig varit ute i internationell tjänst.

Reserapporter av Gunnar Stenbäck

En avhoppad officer har ordet

Precis som det finns två parallella kommunikationssystem i detta land, ett för israeler och ett för palestinier, så finns det två parallella rättsordningar eller system av lagar: israeliska lagar för israeler och militärlagar för palestinier. Med hjälp av dessa system kan bosättningarna på ockuperad mark fortsätta att bli fler och fler och större och större.