H. Zainal

Hadil har spenderat större av sitt liv i Sverige men har sina rötter i Mellanöstern. Hon har en kandidat i Freds- och konfliktvetenskap och en master i Globala studier. Med flera års erfarenhet inom olika människorättsorganisationer har Hadil fått en ökat förståelse för civilsamhällets styrka vid förändringsarbete. Hennes strävan att tillämpa ickevåld för fredsfrämjande i Mellanöstern är det som i allra största grad motiverade henne att bli följeslagare. Hon hoppas kunna få en närmare inblick i människors liv och fredsaktörernas arbete i Palestina och Israel. Och, genom deras berättelser öka kunskapen hos sig och förhoppningsvis även hos sina läsare.

Reserapporter av H. Zainal

Förenade i önskan om fred

Thaer Njoom är en ung palestinier som lever i al-Auja i Jordandalen. Amos Gvirtz är en äldre israel som lever i Shafayem utanför Tel Aviv. De har aldrig träffats men delar en strävan för fred och en önskan om ett slut på ockupationen.

Mötet med Tarek och Feyrouz Abu Houn

I Jordandalen bor det många palestinska familjer som dagligen möter påföljderna av den israeliska ockupationen. En illegal ockupation som dessutom är kreativ, i den mån att olika principer tillämpas av israeliska myndigheter för att driva ut palestinier från sina hem. En av dessa principer är när palestinska byar utses till israeliska militärzoner. Makarna Tarek och Feyrouz Abu Houn från Fursuh Beit Dujan är hemmahörande i Jordandalen och lever i så kallade militärzoner.

Mötet med Khaled Mukarkar

Efter några veckor i den tiotusenåriga staden Jeriko och flera turer runt Jordandalen går det inte att blunda för regionens kontraster, i den meningen att grönska och bördighet spelar mot torka och ofruktsamhet. Här har vi följeslagare träffat många människor, bland dem Khaled Mukarkar, en bonde som har bott i al-Ajua, Jordandalen så länge han kan minnas.