Hanna L

Hanna arbetar för Svenska kyrkan och är ideellt engagerad inom Svenska Kyrkans Unga, Act Svenska kyrkan och RFSU. Hon har ett starkt intresse för globala rättvisefrågor och en masterexamen i etnobotanik, ett ämnesområde som behandlar människors samspel med växter. Hon har tidigare gjort fältstudier om medicinalväxter i Tanzania och Marocko och är intresserad av hur kulturer formar och formas av sina naturliga omgivningar. Hanna har som mål att ta reda på mer om hur konflikten påverkar människors brist på eller tillgång till territorium och nödvändiga naturresurser. Hon hoppas att hon, genom som sin etnobotaniska kompetens, ska kunna belysa dessa frågor särskilt. Hon ser också fram emot att som kristen få en chans att leva och verka i Det heliga landet. Som ekumenisk följeslagare vill Hanna framförallt visa solidaritet med dem som dagligen påverkas av ockupationen och dem som arbetar för fred.

 

Reserapporter av Hanna L