Hanna S

Hanna arbetar som samordnare för globala påverkansfrågor på Svenska Kyrkans Unga och är ideellt engagerad för Svenska Kyrkan och RFSU.  Hon har ett starkt intresse för globala rättvisefrågor och en masterexamen i etnobotanik, ett ämnesområde som behandlar människors samspel med växter. Hon har tidigare gjort fältstudier om medicinalväxter i Tanzania och Marocko och är intresserad av hur kulturer formar och formas av sina naturliga omgivningar. Hanna har som mål att ta reda på mer om hur konflikten påverkar människors brist på eller tillgång till territorium och nödvändiga naturresurser. Hon hoppas att hon, genom som sin etnobotaniska kompetens, ska kunna belysa dessa frågor särskilt. Hon ser också fram emot att som kristen få en chans att leva och verka i Det heliga landet. Som ekumenisk följeslagare vill Hanna framförallt visa solidaritet med dem som dagligen påverkas av ockupationen och med dem som arbetar för fred.

 

Reserapporter av Hanna S

Jordbruk som motstånd

De tre kustnära regionerna Tulkarem, Qalqilya och Salfit på nordvästra Västbanken kallades tidigare ”Palestinas fruktkorg” på grund av sina rika vattenresurser och bördiga jordar. Idag har de naturtillgångar, som tidigare varit till befolkningens fördel, visat sig göra området desto mer utsatt under ockupation. Men det finns de som väljer att inte ge upp när den eftertraktade marken konfiskeras av israeliska bosättningar, militäranläggningar, industrier och murar: bönderna.

Där vetet fortfarande väntar på att skördas

Syster Marie drar fram nyckelknippan ur kjolfickan och sticker nyckeln i låset. Långsamt glider porten upp. Syster Marie ler stort. Den grekisk-katolska kyrkan i Ma’alul får än en gång fyllas av ljus och besökare. I Tulkarem Camp faller Omar Amara i gråt när han berättar om minnena från sommaren 1948. al-Nakba, katastrofen, pågår fortfarande och han har ännu inte fått återvända till Miska, efter 72 år på flykt.

Den dolda teatern

Teatro di Nascosto sammanför människor från olika länder för att med gemensamma krafter förmedla och förstärka röster och vittnesmål från konfliktzoner. I kulturcentret Wasil i Anabta utanför Tulkarem samlas internationella såväl som lokala skådespelare, för att tillsammans gestalta historier, som alla berättar om livet på Västbanken under ockupation.

Växande avstånd – När landet du är beroende av försvinner bit för bit

Kulturlandskapen på Västbanken påverkas i hög grad av den israeliska ockupationen. Effekterna av minskad rörelsefrihet och landkonfiskering märks på människorna, naturen och samspelet däremellan, i Tulkarem såväl som i Jordandalen.

Muren som blev en bro

Muren går som en spricka genom jordbrukslandskapet på nordvästra Västbanken. En spricka som inte bara separerar bönderna från sin mark, men som också hindrar människor från att mötas. Men trots svårigheterna förmår lantbrukaren Jalal fortsätta sträva mot fred och försoning.