Hans Jonsson

Hans Jonsson har arbetat med geografisk information, exempelvis kartor och satellitbilder, men har nu ett sabbatsår för att bland annat vara ekumenisk följeslagare. Han har varit engagerad i frågor som rör fred i Palestina och Israel under hela sitt vuxna liv och har haft kontakter med människor från båda sidorna av konflikten. Hans ser i uppdraget som följeslagare en möjlighet att se konfliktens vardag på Västbanken, att sprida dessa erfarenheter till andra människor och dessutom att vara till nytta för människorna som lider under ockupationen.

Reserapporter av Hans Jonsson

Brända träd och svedd familj

I Betlehem kastar någon sten på palestinierna, någon förstör deras odlingar, någon tar deras mark, någon förvägrar dem rätten att bygga men låter andra bygga, någon sätter en stor del av dem i fängelse, någon gör mot dem det som är otänkbart att göra mot sina egna. Israel har ansvaret för vad ”någon” gör. Jag kan i ett enskilt fall inte veta om berörda palestiniers övertygelse är rätt. Det saknas en opartisk juridisk rätt på Västbanken, den nuvarande är konstruerad för att stödja Israel och bosättarna.

Kasta sten

Stenkastning är ett vanligt förekommande fenomen på Västbanken. Den förknippas oftast med palestinskt motstånd mot ockupationen. Palestinier är dock inte de enda som kastar sten. Ska man värdera en sten från en palestinsk hand annorlunda än en sten från en israelisk bosättares hand? Bör man ha olika acceptans för följande händelser: att en palestinier kastar sten på israeliska soldater, att han kastar på bosättare eller för att en bosättare kastar sten på palestinier?

På gatan där jag bor i Betlehem

På gatan där jag bor där behöver inte tjugofem bilar köa på tomgång och delta i signalhornskörer för att skynda på soldater i porten på en åtta meter hög mur. På gatan där jag bor, i den verklighet som redan är, där föds Sumud 13 april, Teargas är inget obehagligt och Soundgrenade är inget som skrämmer.

Vägen till marken

På palestinska Västbanken i Bethlehems guvernörsområde är det en vanlig företeelse att markägare förlorar sin mark. Israel tar över mark på olika sätt, på bekostnad av palestiniernas möjligheter att utveckla sin ekonomi. Politiken förs med de israeliska bosättarna som förtrupp och soldaterna som deras skydd – eller har det möjligen blivit så att det är bosättarna som genomför sin politik med hjälp av Israel och dess soldater?

Nattliga besök

På nätterna i byar och samhällen kring Bethlehem är det vanligt att någon knackar på dörren. Som sista tiden i Husan. Föraningen är stark och ofta besannas den när det visar sig att huset är omringat av tiotals soldater, kanske till och med några på husets tak, och av att den knackande utanför dörren är en uniformerad israelisk officer som säger: – Vi behöver Ismail!