Isabel Lundin

Isabel Lundin har ett stort engagemang för internationell solidaritet och rättvisefrågor, ett intresse som lett till jobb inom bistånd och politiska uppdrag exempelvis i hemkommunen Sundbyberg.  Efter studier, volontärarbete och praktik i bland annat Kenya, Serbien och Sydafrika avslutar Isabel nu sina studier i statsvetenskap med inriktning på krishantering och internationell samverkan vid Försvarshögskolan i Stockholm. Dansar, surfar och åker skidor gör Isabel så ofta det bara går.

Reserapporter av Isabel Lundin

Du är inte fri om inte Khaled är det

De lever i hettan av en av världens mest bevakade och uppmärksammade konflikter, men långt bort från tidningsrubriker och nyhetssändningar. I deras blickar syns ockupationens effekter som klarast och i deras rop hörs frustrationen.

Med ord som vapen

I flera dagar har jag filat på orden, letat efter de rätta uttrycken för att beskriva det jag ser och upplever här i Palestina. Det är med blandade känslor jag försöker forma uttrycken som ska få er att förstå för inga ord i min värld gör situationen rättvisa. Samtidigt vet jag att orden är mitt enda vapen i kampen mot Israels ockupation. Denna reserapport är skriven på uppmaning av skolbarn i byn Tu´qua. De vill att ni ska veta.