Jan Erik Einarsson

Jan Erik Einarsson är 56 år från Örkelljunga i nordvästra Skåne. Jan Erik är såväl pol.mag. som fil.mag. Han har arbetat som SO-lärare och heltidspolitiker. Har förtroendeuppdrag såväl i kommunfullmäktige som i stiftsfullmäktige i Lunds stift. Jan Erik har stort intresse för samhällsfrågor, med dialog och förhandling mellan olika parter. Palestina och Israel med sin långvariga konflikt, där kultur och religion spelar stor roll, är en del av hans intresse för internationella relationer. Jan Erik har sju barn och fem barnbarn.

Reserapporter av Jan Erik Einarsson

Kom och se! 

Jag är Israelvän. Och Palestinavän. Som ekumenisk följeslagare i Betlehem har jag en särskild uppgift att möta de kristna i Det heliga landet.

Fyra svåra frågor inför en fred

För att alls kunna förstå en konflikt måste man lyssna på båda sidor. Svårigheten ökar när varken den israeliska eller den palestinska sidan på något sätt är homogen, tvärtom. De personer från den israeliska sidan som jag låter komma till tals här uttrycker därför bara en personlig uppfattning om två av stridsfrågorna i fredsförhandlingen.

Om An Nu´man och en drabbad familj 

An Nu’man är en liten palestinsk by mellan Betlehem och Jerusalem. Genom ett ensidigt beslut, som FN inte erkänner, annekterade Israel 1967 största delen av byn inom östra Jerusalems utvidgade stadsgränser.