Jenny Nyström

Jenny Nyström från Lund är utbildad statsvetare och har arbetat med bistånd och utvecklingssamarbeten de senaste fem åren. Hon har stor internationell erfarenhet genom att ha bott och jobbat i länder som Ghana, Indien och Kuba. Nu känner hon sig redo att ta sig an uppdraget att arbeta i ett konfliktområde. Att uppleva vardagen på vitt skilda platser är något som alltid tilltalar henne och möjligheten att få dela med sig utav människors livsberättelser.

Reserapporter av Jenny Nyström

Välkommen till Hebron

Hur är det möjligt att den näst största gatan i en stad med 170 000 invånare är nästintill folktom? Läs om mitt första möte med staden Hebron.