Jenny Oskarsson

Jenny Oskarsson var följeslagare i Jerusalem hösten 2009.

Reserapporter av Jenny Oskarsson

Konsten att förstöra ett hem

Jerusalem måndag 12 oktober 2009 – bara ett par dagar efter att vinnaren av Nobels fredspris tillkännagetts, genomförs återigen husdemoleringar i Jerusalem, de första sedan mitten av juli i år. Vi befinner oss i Beit Hanina, ett bostadsområde i östra Jerusalem. Beit Hanina tillhör de östra bostadsområden som är palestiniernas hem i staden. Här bor även familjen Triaqe, med sina tre små barn, tre, fem och åtta år gamla.

Med himlen som tak

Mr Hanoun sitter i en stol på en trottoar i skuggan av ett olivträd och blickar mot sitt hem på andra sidan gatan. Denna rapport handlar om familjen Hanoun, som vräktes från sitt hem den 2 augusti 2009.