Joakim

Joakim är en teologstudent med önskan att bli präst inom Svenska kyrkan i framtiden. Han har tidigare arbetat med internationellt bistånd både genom SIDAs praktikantprogram i Zambia under 6 månader och som första ungdomsrepresentant för ACT Svenska kyrkan arbetat med frågor som rör hur unga kan engageras mer inom ACT Alliance. ACT Alliance är världens största religiösa biståndsorganisation med över 155 medlemsorganisationer i över 140 länder som arbetar med humanitärt stöd, utveckling samt påverkansarbete.
Kyrkan och religion samt religionsdialog, både interreligiös och ekumenisk är något som ligger Joakim nära hjärtat och Joakim har medverkat på flera religiösa konferenser kopplat till trosbaserade organisationers påverkansmöjlighet i konflikter runt om i världen.

Joakim kommer vara placerad i Betlehem, en viktig religiös plats, och Joakim kommer försöka se hur religionen kan användas för att föra människor samman. Som följeslagare hoppas Joakim, genom preventiv närvaro (protective presence) minska våldet samt genom påverkansarbete få fler religiösa organisationer att komma samman för båda folkens skull.

 

Reserapporter av Joakim

Om att tjäna Kristus där han föddes och ge hopp

Tusentals kristna pilgrimer besöker kyrkan som prästen Munther Isaac tjänstgör i. Han arbetar för att få medlemmarna i den lokala församlingen att stanna kvar i Palestina. De unga tappar hoppet, men Munther kämpar för att de ska få det tillbaka.

Att lära sig räkna med stridsflygplan

Ruth beskriver hur man kan sluta se automatvapen, hur de bästa eleverna på skolorna hamnar i de hårdaste typerna av militärtjänstgöring – inte de bästa universiteten, samt hur hon fortsätter kämpa för ett Israel med lika rättigheter för alla, oavsett religion.

När man inte längre kan åka hem till farmor

Varje helg brukar Michelles barnbarn komma och hälsa på och övernatta. Nu har Michelles hem och restaurang rivits. 20 personer har tappat sin främsta inkomst, ett barn har förlorat sin trygga plats.

Att vara fånge i sitt eget hem

Vägen till Omars hem går via en enorm metallgrind och en tunnel under ett flera meter högt elektriskt stängsel. I maj satte israelisk militär ett hänglås på grinden och Omar blev fånge i sitt eget hem.

En 28 år lång rättegång med alla bevis

Uppe på en kulle med en fantastisk utsikt bor den palestinska kristna familjen Nassar. När du tittar ordentligt ser du istället ett hot som försöker komma närmare. Runt omkring dig ser du röda hustak från israeliska bosättningar, du ser dem på alla höjder, det är bara kullen som du står på kvar.