Johan Assarsson

Johan Assarsson bor i Malmö och är utbildad socionom. Han har tidigare jobbat internationellt med unga vuxna i ett SIDA-finansierat kulturutbyte med Indien. I Sverige har Johan jobbat med ungdomar inom socialtjänsten och senast inom socialpsykiatrin i Vellinge kommun.
Han har tidigare rest runt i Israel och Palestina och i länderna runt omkring och har länge varit intresserad av konflikten i området.  Han hoppas under sin tid som följeslagare få en djupare förståelse och få visa solidaritet med de människor som jobbar för en fredlig lösning.

Reserapporter av Johan Assarsson

Att fostras till att bli soldat

Att växa upp i Israel innebär att militären blir en del av din vardag, och att din uppväxt syftar till att förbereda dig för att bli en bra soldat. [i]

Går det att leva på gränsen?

Vissa frågor är svåra att ställa. Men under mitt tredje besök i byn Al Jaba känner jag att den mest självklara måste få ett svar: - Hur klarar ni av att fortsätta bo här? Nasser El Din en av byborna svarar utan att tveka. - Vi måste. Min far och farfar ägde den här marken så jag måste fortsätta kämpa. Vad har jag annars?