Johan Dittrich Hallberg

Johan Dittrich Hallberg är uppvuxen på Gotland men bor numera i Oslo, där han jobbar på fredsforskningsinstitutet Peace Research Institute Oslo. Han har en politices magisterexamen med inriktning mot freds- och konfliktkunskap från Uppsala universitet och Universität Heidelberg. Johan tillbringar så mycket tid han kan på resande fot, gärna i Östeuropa och före detta Sovjetunionen.

Reserapporter av Johan Dittrich Hallberg