Johanna Wallin

Johanna Wallin var ekumenisk följeslagare i Tulkarem hösten 2007.

Reserapporter av Johanna Wallin

Mina vänner i Tulkarem 

Tulkarem är en stor stad men de som bor här beskriver den ändå som en by där alla känner alla och många är släkt med varandra på ett eller annat sätt. För min del är detta bara en fördel, jag träffar nya människor varje dag och har snabbt fått fantastiska vänner. Aldrig trodde jag att jag skulle kunna komma människor så nära på så kort tid. Att beskriva livet i Tulkarem och i övriga Palestina med ord är svårt. Lukterna, smakerna, färgerna och ljuden saknas och det känns som jag aldrig kan göra människorna här rättvisa. I det här brevet vill jag i alla fall göra ett försök genom att berätta om några av mina vänner.

Möten

Enligt UNOCHA fanns 537 permanenta checkpoints på Västbanken i april 2007 och 189 så kallade flygande checkpoints. 80 % av alla checkpoints finns inne på Västbanken, alltså på palestinskt område, mindre än 20 % finns nära den internationellt erkända gränsen kallad Gröna linjen, 3 checkpoints är på Gröna linjen.[1] Dessa checkpoints påverkar palestiniers liv på ett avgörande sätt och kränker flera av deras grundläggande mänskliga rättigheter.

Att leva bakom muren

Israel började bygga sin så kallade säkerhetsbarriär under 2002 och den beräknas bli ca 703 kilometerlång när den är färdig. 80 % av barriären, eller muren som jag väljer att kalla den eftersom den till stora delar består av betong och taggtråd, byggs på ockuperad palestinsk mark.

Israeliska fredsrörelser

Vid Beit Iba checkpoint utanför Tulkarem pratar jag med två soldater som är reservister, israeliska män som kallas in till armén en månad per år. Deras behandling av förbipasserande palestinier är märkbart bättre än andra soldaters: de ler, ber artigt palestinierna att komma fram eller att gå vidare istället för att skrika ”go!” som många andra brukar göra. Även när de håller kvar någon för att kontrollera deras ID-kort, vilket ofta tar en bra stund, låter de personen i fråga stå i skuggan, ger honom eller henne ett glas vatten om det dröjer för länge.

Fotboll i flyktingläger

I Tulkarem finns två flyktingläger, Nur Shams (Solens ljus) och Tulkarem Camp som är det största av dem. Läger är ett mycket missvisande ord, det är mer som ett avskilt, nedgånget bostadsområde där drygt 16 000 av Tulkarems invånare bor på en kvadratkilometers yta. De är ättlingar till flyktingar som kom redan under det första israelisk-arabiska kriget 1948 från Haifa och andra orter i det som idag är Israel. Många pratar ännu drömmande om sina hemorter, dit de inte har möjlighet att återvända.