Josefin D

Josefin har studerat socialantropologi och statsvetenskap bland annat med inriktning på mänskliga rättigheter, minoriteter och identitet. Hon har arbetat i statlig, kommunal och idéburen sektor och har sedan 2010 jobbat i olika roller inom integration och migration. På kvällstid studerar hon arabiska på Folkuniversitetet.
Förutom fem år som enhetschef på biståndsorganisationen Individuell Människohjälps (IM) regionkontor i Stockholm har hon haft ideella uppdrag inom organisationen i Sverige och utlandet, hela tiden i verksamhet för och med flyktingar.
Josefin sökte till Följeslagarprogrammet för att hon är intresserad av regionen och hoppas få bidra med sina kunskaper om utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter och flyktingskap. Under uppdraget är Josefin extra intresserad av att följa situationen för civilsamhällets organisationer och fredsrörelsen på plats. I informationsarbetet efter hemkomst hoppas hon kunna bidra till ökat engagemang och medvetenhet om konflikten genom sina nätverk inom ideella organisationer och kommuner.

Reserapporter av Josefin D