Josefin D

Josefin har studerat socialantropologi och statsvetenskap bland annat med inriktning på mänskliga rättigheter, minoriteter och identitet. Hon har arbetat i statlig, kommunal och idéburen sektor och har sedan 2010 jobbat i olika roller inom integration och migration. På kvällstid studerar hon arabiska på Folkuniversitetet.
Förutom fem år som enhetschef på biståndsorganisationen Individuell Människohjälps (IM) regionkontor i Stockholm har hon haft ideella uppdrag inom organisationen i Sverige och utlandet, hela tiden i verksamhet för och med flyktingar.
Josefin sökte till Följeslagarprogrammet för att hon är intresserad av regionen och hoppas få bidra med sina kunskaper om utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter och flyktingskap. Under uppdraget är Josefin extra intresserad av att följa situationen för civilsamhällets organisationer och fredsrörelsen på plats. I informationsarbetet efter hemkomst hoppas hon kunna bidra till ökat engagemang och medvetenhet om konflikten genom sina nätverk inom ideella organisationer och kommuner.

Reserapporter av Josefin D

På lånad tid i Mak-Hul

I Jordandalen lever många palestinska beduiner och boskapsskötare. Israels ockupation och kontroll över nästan hela Jordandalen gör dock att palestinier trängs bort från sina marker.

Teater som motstånd

Vi besöker Yes Theater, Hebrons enda teater och enligt personalen den enda teatern i Palestina som jobbar med dramaterapi. Teatern har en omfattande verksamhet. Bland annat jobbar man med psykosocialt stöd för grupper av barn och ungdomar i skolor, i flyktingläger och beduinsamhällen genom dramaworkshops. Syftet är att stärka barns förmåga att hantera sina känslor och de svåra situationer många familjer befinner sig i.

Hebron, en delad stad

Hebron på Västbanken är sedan 1997 delad i två zoner, H1 och H2. I H2 har Israel full kontroll och palestinier som bor här har mycket begränsad rörelsefrihet. Detta gör ockupationen mer påtaglig i H2 fastän också H1 och hela Västbanken är ockuperat.