Julia

Julia besökte Västbanken för första gången 2013 och blev tagen över situationen för det Palestinska folket. Hon viste redan då att hon ville komma tillbaka och Följeslagarprogrammet kändes som helt rätt sätt att göra det på. Hemma i Sverige har Julia just avslutat sina studier i Fred och Konfliktkunskap och arbetar med kommunikation och advocacy på en biståndsorganisation i Stockholm. Hennes drivkraft med följeslagarprogrammet är att få möta människor från olika sidor i konflikten, sprida deras berättelser och öka kunskapen om konflikten hemma i Sverige. Något som på lång sikt förhoppningsvis kan leda till förändring.”

 

Reserapporter av Julia

”Varför väljer de att träna på vår mark?”

Jordandalen påverkas mycket av militärträning. Israeliska soldater kommer i busslaster och tränar i ett specifikt område under ett dygn. Vi möter Abdul Karim och hans familj i byn Ibziq som under december månad behövt evakueras fem gånger då soldaterna kommer med pansarvagnar till området för att träna. Något som skapar stora problem för familjen.

– En sida kan inte lösa konflikten, det krävs två

När allt tycks se väldigt mörkt ut så dyker det upp ljus i tunneln. Mitt möte med Combatants for Peace var just ett sådant ljus som gav mig en gnutta hopp om att en annan framtid i Israel och Palestina kan vara möjlig. Trots alla fördomar mot ”den andra sidan” så visar Abidal och Husama att det går att mötas, försonas och arbeta tillsammans för fred och rättvisa i ett land som varit i konflikt i så länge många kan minnas.

Att fortsätta kämpa mot alla odds

Två gånger har jag fått förmånen att träffa Aida [1]. Hennes situation är svår och hennes historier är tuffa att lyssna till men trots det så lyser det styrka från hennes personlighet, något som inspirerar mig och ger mig hopp. Trots att hon nu tvingats sluta valla fåren uppe i bergen på grund utav säkerhetsrisken, så är hon inte beredd att ge upp livet som beduin i Jordandalen.

Hur mycket skada kan två herdar och deras får orsaka?

Beduiner på Västbanken får det allt svårare under ockupationen. Vi följer med Ayman och hans bror Diyab och deras får en dag när de blir stoppade av militären utan anledning och rätten till familjens egen mark kränks.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page