Julia

Julia besökte Västbanken för första gången 2013 och blev tagen över situationen för det Palestinska folket. Hon viste redan då att hon ville komma tillbaka och Följeslagarprogrammet kändes som helt rätt sätt att göra det på. Hemma i Sverige har Julia just avslutat sina studier i Fred och Konfliktkunskap och arbetar med kommunikation och advocacy på en biståndsorganisation i Stockholm. Hennes drivkraft med följeslagarprogrammet är att få möta människor från olika sidor i konflikten, sprida deras berättelser och öka kunskapen om konflikten hemma i Sverige. Något som på lång sikt förhoppningsvis kan leda till förändring.”

 

Reserapporter av Julia

Hur mycket skada kan två herdar och deras får orsaka?

Beduiner på Västbanken får det allt svårare under ockupationen. Vi följer med Ayman och hans bror Diyab och deras får en dag när de blir stoppade av militären utan anledning och rätten till familjens egen mark kränks.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page