Kaisa Huuva

Kaisa Huuva var följeslagare i Betlehem våren 2009.

Reserapporter av Kaisa Huuva

Att försöka bryta ned allt motstånd – israeliska militären misshandlar ungdomar

Jag sitter hemma i Stockholm nu och skriver klart min sista rapport från Västbanken. Jag bär på mycket ilska, frustration och sorg över det jag sett och hört av ockupation, förtryck av människor och allt det fruktansvärda som har hänt i Gaza. Men det finns också mycket positiva minnen av möten med skratt och mycket livsglädje.

Bevakade mentala vägspärrar och osynliga gränser

Att resa från Betlehem till Jerusalem är en kort sträcka, drygt en mil, hemma skulle det ta kanske tio minuter. Det är ungefär som att resa mellan Kiruna och Krokvik, eller som mellan Solna och Stadshuset. Alltid, när palestinier och vi internationella ska resa och färdas över gränsen mellan det ockuperade palestinska området och in i Israel måste vi ta oss förbi militärt bevakade vägspärrar. Det gör att en resa som är kort i geografiskt avstånd – i tid kan det ta upp till två timmar.

An Nu´man – en belägrad by på Västbanken

I det här resebrevet skall jag berätta lite om byn An Nu´mans öde. Det är en av tolv palestinska byar runt Betlehem som vårt team arbetar med. Alla de byar som vi arbetar med är drabbade i den bemärkelsen att invånarna, på ett eller annat sätt är begränsade i sin rörelsefrihet.

Den militära vägspärren Gilo – en industriell hantering av människor

En vikig del av vårt arbete som ekumeniska följeslagare i Betlehem är att finnas vid den militära vägspärren Gilo eller Betlehem 300 som den också kallas. Den är södra Västbankens största militära vägspärr (på engelska checkpoint). Människor reser ända från Hebron och södra Västbanken för att kunna ta sig igenom Gilo och resa in till sina arbeten i Jerusalem och i Israel. Det är det enda sättet att ta sig in till Jerusalem.

Israeliska militärjeepar på skolgården i byn Al-Khader

Det här är mitt första resebrev från Palestina och Israel, vi har nu varit här i tio dagar, största delen av tiden har vi varit i Jerusalem och fått ytterligare utbildning om konflikten och den israeliska ockupationen av det palestinska området.