Karl-Göran Sundvall

Karl-Göran, gift med Helene och bosatt i Uddevalla. Tillsammans har de tre vuxna barn. 2008 lämnade Karl-Göran Försvarsmakten efter 35 års tjänst i olika befattningar. Karl-Göran har varit engagerad som vikarierande högstadielärare. Fritiden har ägnats åt styrelse- och funktionärsuppdrag i handbolls- och ishockeyföreningar.  Mänskliga rättigheter, främst pressfrihet engagerar honom mycket. Karl-Göran har varit följeslagare i Yanoun med grupp 53. ”Det är fantastiskt att få vara en liten kugge till att bygga en bättre värld för barnbarnet Ronja och hennes generation.”

Reserapporter av Karl-Göran Sundvall

Detta är vårt land

Livet har gestaltat sig olika för palestiniern Samir Abu Aisheh och för bosättaren Noam Aron. Trots det har deras öden flätats samman. Var det meningen att Samirs vandring här på jorden skulle bli som den blivit? Han väntar på omvärldens stöd för att få rättvisa och värdiga levnadsförhållanden.

Konstnär i ockupationens skugga

Tel Rumeida är en israelisk bosättning som grundades 1984 högst upp på en kulle med samma namn ovanför Hebron. På kullens sluttningar bodde redan den palestinska lokalbefolkningen. Bosättarna är övertygade om att landet är deras enligt Bibeln. De israeliska bosättarna försöker ständigt att utvidga bosättningen, till problem för de palestinska familjerna. [1] Familjen al-Azzeh är inget undantag.

Katastrofer och hopp

Israelisk lag förbjuder egna medborgare att arrangera ceremonier för att minnas den dag som av palestinier kallas al-Nakba, katastrofen. I östra Jerusalem träffar vi följeslagare Cedar Duaybis, från den kristna palestinska organisationen Sabeel. Cedar berättar sin familjs historia om flykten 1948. Innan dagen är slut har vi även varit i Sderot i södra Israel. Där möter vi Eric Yellin från den israeliska fredsorganisationen Other voice.

Dömd till döden utan rättegång

Två palestinska unga män angrep en tidig morgon israeliska soldater i en vägspärr i Hebron. Någon timme senare är de båda palestinierna döda, skjutna på nära håll. Den ene när han låg ned på marken, utan vapen, oskadliggjord. Som följeslagare är vi senare på platsen där attacken och dödsskjutningen hände, och jag funderar: när kommer den israeliska insikten om att ockupationen även skadar den egna befolkningen?

Familj klämd mellan bosättningar

Familjen Jabari i Hebron försöker klara sin försörjning på mark som israeliska bosättare konfiskerat. Israelisk domstol har fyra gånger tilldömt den palestinska familjen äganderätten. Trots det hindras Abdel Karim Jabari att bruka sin mark.