Kerstin

Kerstin har under hela sitt arbetsliv jobbat i välfärdssektorn inom kommun och landsting med olika uppdrag, huvudsakligen med frågor av strategisk karaktär, men också som chef för skilda verksamheter. Hon har en socionomexamen och psykoterapeututbildning i bagaget. Nu har hon pensionerat sig från lönearbete och arbetar bland annat ideellt inom Röda Korset i Linköping och i Linköpings stadsmission. Kerstin har alltid haft ett stort intresse av att förstå mer om hur människor i olika delar av världen och i skilda sammanhang lever sina liv. Drivkraften till att delta i följeslagarprogrammet är att få möta människor från olika sidor i konflikten, att studera konfliktens vardag på Västbanken och att bidra till att öka kunskapen om konflikten i Sverige.

Reserapporter av Kerstin

Ockupationens vardag

Hur påverkar ockupationen palestiniers och israelers sätt att se på varandra? Förmodligen bidrar den till att öka rädslan för ”den andre”. Rädslan är inte obefogad, men ockupationen är knappast den bästa lösningen för att uppnå en rättvis överenskommelse mellan palestinier och israeler.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page