Kristina Hellqvist

Reserapporter av Kristina Hellqvist

Kartor är nyckeln

Jag älskar kartor. Jag är en sådan där person som kan försjunka i kartor i timmar, följa floder och gränser, städernas placering och undra över hur platserna ser ut i verkligheten – eller minnas platser jag varit på genom att besöka dem igen på kartan.