Lars Söderlund

Lars Söderlund är pastor i Equmeniakyrkan i Falun. Han har studerat och arbetat med jordbruk och inom industrin innan han läste teologi.

 

 

Reserapporter av Lars Söderlund

”Våra grannar”

Under de månader jag varit här i byn Yanoun tillsammans med mina kollegor, har vår huvuduppgift som följeslagare varit att genom vår närvaro om möjligt förhindra att de bosättare som bor på höjderna ovanför byn trakasserar byborna. Genom åren har de fysiska trakasserierna upphört, men i stället försöker de på andra sätt göra sin närvaro påmind.

Är det militärmanöver?

En Landrover från det israeliska distriktkommandot, DCO, rullar in i byn. Ut kliver tre beväpnade officerare och blickar ut över nejden. De pekar, ger parametrar och riktningar. Samtidigt landar trupper på den internationella flygplatsen utanför Tel-Aviv.  Planerings- och strategimöten har under de senaste veckorna avlöst varandra. Är det en större militärmanöver på gång?

Imponerande israeler

Mikael är runt 30 och har utöver sin ordinarie värnplikt som officer gjort ett fjärde frivilligt år. Han har tillhört det i Israel både beryktade och beundrade förbandet ”Golani”, ett elitförband med Golan-området som bas, och har varit en hängiven försvarare av sitt land. Han berättar bl.a. om hur han under en period inte kom ur sin uniform på 28 dagar och hur han under ett halvår bara var ifrån sitt förband åtta gånger. Åtta tillfällen då han lämnat sin postering för att följa någon av sina stupade soldater till den sista vilan. Men det är inte det han vill berätta om, utan det är något annat som driver honom.

Vems rätt?

En av de första dagar jag tillbringade i byn Yanoun träffade jag en man som berättade om sina erfarenheter av möte med bosättare och det israeliska rättsväsendet. Vi kan kalla honom för Aboud, eftersom han helst inte vill framträda med namn och bild. Han har redan problem så det räcker.

En by – två beskrivningar

Byn Yanoun som jag är placerad i skulle man kunna beskriva ur två helt olika perspektiv, ett idylliskt och ett mindre idylliskt.