Lena Knutsson

Lena Knutsson var följeslagare i Yanoun sommaren 2009.

Reserapporter av Lena Knutsson

De ska inte vara här

”De ska inte vara här. Deras hus och tält är olagliga.” Han stod vid brunnen i Khirbet Tana[i], Beit Furik, som ligger mitt på Västbanken. Han är bosättare. Han hade kommit dit med ett tiotal andra bosättare – män, de flesta av dem i 20-30-årsåldern och pojkar, för att bada och ”ha det trevligt”, som han uttryckte det. Han var äldre än de andra och hade med sig en pojke i 10-12-årsåldern. Det var fredag, mitt på dagen, en vecka in i augusti.

Eld i stället för vatten

Det har hänt så mycket i och runt Yanoun de senaste veckorna. I början av månaden tände bosättare eld på olivträden ovanför en av familjerna som vi besöker i Burin. Varken polis eller armén gjorde något för att stoppa elden. Den palestinska brandkåren släckte bränder på andra håll och kunde inte förväntas komma. Familjen fick inte försöka att släcka elden eftersom det fanns bosättare där. ”Det är för er egen säkerhet”, hade armébefälet sagt. En vecka in i juni försökte bosättare tända eld på gräset ovanför en annan familj som vi besöker i Asira. Det misslyckades eftersom gräset var vått av dagg.

Vi följer med gräset

Rivning av palestinska hus och konfiskering av palestinsk mark tillhör vardagen här. Vi besöker regelbundet flera byar som har fått demoleringsorder. Vi har också besökt boställen i Jordandalen som har fått demoleringsorder eller där rivning redan har skett. Vi följeslagare kan inte hindra rivningarna men vi kan finnas på plats som stöd åt de drabbade och vi kan dokumentera och berätta om förstörelsen av palestinska hem. Vi kan också skriva rapporter till olika organ som Internationella Röda Korset eller FN som har kontor i Nablus.

Han låter mig vila på gröna ängar

Det palestinska folket på Västbanken lever sedan juni 1967 under israelisk ockupation. Ockupation är till sin natur tillfällig [1] och föreligger enligt artikel 42 i Haagreglementet när ett område faktiskt befinner sig under kontroll av en fientlig armé. Israels ockupation av Palestina har pågått i snart 42 år.